บริษัทวิจัยตลาด ChangeWave เผยผลสำรวจลูกค้าในอเมริกาว่าด้วยความสนใจเกี่ยวกับโ ทรศัพท์ Windows Phone 8 พบว่ามีเพียง 9% เท่านั้นที่บอกว่าสนใจจะซื้อ Windows Phone 8 ในอนาคต ซึ่งทาง ChangeWave กล่าวว่าอย่างน้อยตัวเลขนี้ก็ชี้ให้เห็นว่า Windows Phone 8 ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นน่าจะพอสร้างแรงกระทบในตลาดสมา ร์ทโฟนได้อยู่บ้าง
เมื่อถามถึงเหตุผลที่สนใจ Windows Phone 8 นั้นเหตุผลอันดับหนึ่ง 36% บอกว่าให้ความสำคัญที่การทำงานร่วมกันของแอพและอุปกร ณ์ต่างๆ เป็นหลัก
ในการสำรวจยังถามว่าพวกเขาสนใจซื้อโทรศัพท์ Windows Phone 8 ของผู้ผลิตรายใด 45% บอกยังไม่ตัดสินใจ ขณะที่ส่วนของ 55% ที่ตัดสินใจแล้วนั้น กลับกลายเป็นว่าซัมซุงคือตัวเลือกที่ต้องการถึง 51% ส่วนโนเกีย 35% และเอชทีซี 7% แต่เนื่องจากการสำรวจทำในอเมริกา ซึ่งโนเกียได้รับความนิยมไม่สูงอยู่แล้วเมื่อเทียบกั บซัมซุง จึงอาจมีผลให้คะแนนออกมาเป็นแบบนี้ครับ
ที่มา: WMPoweruserอ่านต่อ...