จากมติ กสท. เรื่องการกำหนดช่องของทีวีดิจิทัล ซึ่งนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการของ กสทช. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ล่าสุด กสทช. มีมติเห็นชอบตามข้อกำหนดของ กสท. เตรียมนำสู่กระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชนต่อไป
พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิทัลอีก 4 ฉบับ เตรียมนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วย

  • แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณทีวีดิจิทัล
  • มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการทีวีดิจิทัล
  • มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล
  • แผนความถี่วิทยุสำหรับทีวีดิจิทัล

ที่มา - แนวหน้า


อ่านต่อ...