ตารางงานคลาสสิค ปี 2555 นะครับอัพเดด นิดนึงนะคัฟๆๆ !!!~
20 ตุลาคม 55 งานประทิวออริจิน้อล จ.ชุมพร
3 พฤศจิกายน 55 งานครบรอบ 7ปี หลักเมืองคลาสิค จ.ราชบุรี
10 พฤศจิกายน 55 งานบางสะพานน้อยคลาสสิค จ.ประจวบฯ
10 พฤศจิกายน 55 งานขุลพล4จังหวะ จ.สระบุรี
17 พฤศจิกายน 55 งานทุ่งมะสังฆ์คลาสสิค โพธาราม จ.ราชบุรี
24 พฤศจิกายน 55 งานขุนแผนสุพรรณคลาสสิค จ.สุพรรณบุรี
1 ธันวาคม 55 งานปูเจ้าฟ้าระนองคลาสสิค จ.ระนอง
8 ธันวาคม 55 งานครบรอบ5ปี พีระการเกษตร ปากท่อ จ.ราชบุรี
22 ธันวาคม 55 งานส้มกลิ้งคลาสสิค จ.นครปฐม