จากข่าวที่บอกว่า ศาลปกครองจะไต่สวนนักวิชาการในวันที่ 11 ต.ค. 2555 และแล้วในวันนี้ (15 ต.ค.) ก็มาถึงวันพิจารณาคดีฟ้องร้องการเปิดประมูล 3G ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (16 ต.ค.) โดยศาลปกครอง ได้พิจารณาว่า ศาลฯ ได้ประกาศยก คำฟ้องของคุณอนุภาพ ถิรลาภ แล้ว เนื่องจากศาลฯ ได้ตัดสินว่า จะไม่รับคำฟ้องของผู้ถูกฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ เมื่อศาลไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอของ ผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลฯ กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่ วคราวก่อนการพิพากษาแต่อย่างใด จึงทำให้การเปิดการประมูล 3G ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (16 ต.ค.) เดินหน้าต่อไปได้ ตามที่ได้กำหนดไว้
และก่อนหน้านี้คุณอนุภาพก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว ่า คุณอนุภาพจะยอมรับคำตัดสินของศาลฯ ตามที่ศาลฯ ได้ตัดสินออกมา ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม เพราะคุณอนุภาพได้เคยยืนยันไว้แล้วว่ามีเจตนาที่คำนึ งถึงผลประโยชน์ต่อประชาชนทีว่า "ถ้าเรามีความรู้แล้วเพิกเฉยก็รู้สึกอดสูใจ" คุณอนุภาพ กล่าว
ที่มา - TNN24, ประชาไท


อ่านต่อ...