หลังจากทีมงาน Raspberry Pi ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้จำนวนหนึ่งว่าอยากให้มีเค รื่องรหัส "Model C" ซึ่งมาพร้อมแรมมากขึ้น วันนี้ทีมงานออกมาให้ข่าวดีกับคนที่ต้องการกันแล้วคร ับ
หลังจากนี้ต่อไป Raspberry Pi รุ่น B (ราคา $35) จะมาพร้อมแรม 512MB เพื่อให้การใช้งานบางอย่าง (ในที่มาของข่าวยกตัวอย่างการใช้งาน Java Application) เร็วขึ้น และสามารถใช้งานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปดียิ่งขึ้ น
ทีมงานยังให้ข้อมูลต่อว่าเหตุผลที่ไม่ทำรุ่น C แยกมาอีกรุ่นเนื่องจากต้องการให้ราคาสูงสุดของบอร์ดอ ยู่ที่ $35 และให้ข้อมูลในคอมเมนต์ว่าในช่วงแรกของการผลิตไม่สามารถทำรุ่นแรม 512MB ที่ราคานี้ด้วยเหตุผลทางต้นทุน
นอกจากนั้น ขณะนี้ทีมงาน Raspberry Pi ประสบปัญหาขาดแคลนหน่วยประมวลผลเนื่องด้วยความต้องกา รที่สูงมากในตลาด ผู้ที่สั่งซื้อไปแล้วสามารถเช็ควันที่จะเริ่มส่งสินค ้าและโอกาสที่จะได้บอร์ดโมเดล 512MB ท้ายข่าวครับ
ที่มา: Raspberry Pi, อีเมลคุยกับทีมงาน
สำหรับวิธีการเช็คให้ดูจาก order number หกหลักสุดท้ายและนำมาเทียบกับตารางครับ (เช่นถ้าหกหลักสุดท้ายคือ 177654 ก็จะอยู่ในช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายนถึง 2 ธันวาคม)
ออเดอร์ที่เริ่มจัดส่งตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน (เลขหกหลักสุดท้ายมากกว่า 135000) จะได้รุ่น 512MB ครับอ่านต่อ...