และในที่สุดการประมูลใบอนุญาต 3G บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ก็ได้เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อย หลังการประมูลสิ้นสุดลงราว 16:00 ผลปรากฏว่ามูลค่าเงินประมูลรวม 41,625 ล้านบาท โดยเอไอเอสให้ราคาสูงสุด คือ 14,625 ล้านบาท จึงได้เลือกชุดคลื่นความถี่เป็นลำดับแรก และเอไอเอสได้เลือกชุดความถี่ย่านที่ 7, 8, 9 (ช่วงคลื่นความถี่ติดกับทีโอที)
สำหรับดีแทคและทรู ประมูลราคาได้ที่ 13,500 ล้านบาท เนื่องจากทั้งสองบริษัทเสนอเงินมาเท่ากัน ทาง กสทช. จึงทำการจับฉลาก และทรูได้สิทธิเลือกก่อน โดยเลือกชุดย่านความถี่ 4, 5, 6 ส่วนดีแทคเลือกย่านความถี่ชุดที่ 1, 2, 3
หลังจากนี้ กทค. จะทำการรับรองการประมูล เพื่อออกใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ให้กับผู้ที่ชนะก ารประมูลทั้ง 3 รายต่อไป
เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการแข่งขันเสนอราคาเพื่อแย่งชิ งช่วงคลื่นเพียง 3 สล็อตเท่านั้น กล่าวคือที่ราคา 4,725 ล้านบาท 1 สล็อต และที่ราคา 4,950 บาท จำนวน 2 สล็อต ที่เหลืออีก 6 สล็อตอยู่ที่ราคาตั้งต้นคือ 4,500 ล้านบาท ทำให้มูลค่าเงินประมูลรวม 41,625 ล้านบาทสูงกว่าราคาตั้งต้นเพียง 1,125 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2.78 เท่านั้น
ที่มา: MXPhone, ประชาชาติธุรกิจ


อ่านต่อ...