The Pirate Bay เว็บไซต์แชร์ไฟล์ชื่อดังซึ่งมีข่าวโดนหน่วยงานภาครัฐ บุกยึดเซิร์ฟเวอร์อยู่บ่อยครั้ง ประกาศย้ายระบบเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดขึ้นไปบนกลุ่มเมฆ โดยใช้วิธีกระจายโหลดไปยังผู้ให้บริการกลุ่มเมฆหลายๆ รายทั่วโลก
ความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให ้ The Pirate Bay ตัดสินใจย้ายตัวเองขึ้นกลุ่มเมฆ แต่นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายที่ถูกลงและ เสถียรภาพที่ดีขึ้นอีกเช่นกัน ตัวแทนของ The Pirate Bay ระบุว่าการอยู่บนเมฆช่วยให้ย้ายเว็บข้ามประเทศได้ง่า ยขึ้น แถมยังไม่มีดาวน์ไทม์ระหว่างการย้ายอีกด้วย การดูแลก็ง่ายมากเพียงแค่ย้ายไฟล์อิเมจของ virtual machine ไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ และตั้งค่าอีกเล็กน้อยเท่านั้น
ที่มา - TorrentFreak


อ่านต่อ...