Facebook เวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์พกพาปรับเปลี่ยนหน้าตาพื้นที่โ ฆษณาแอพพลิเคชันเสียใหม่ พร้อมทั้งเพิ่มข้อมูล rating จากผู้ใช้งานคนอื่น รวมถึงจำนวนเพื่อนที่ใช้แอพพลิเคชันนั้นๆ
จากเดิมพื้นที่สำหรับโฆษณาแอพพลิเคชันของ Facebook บนสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็น tile ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในหน้าแสดงข่าวของผู้ใช้งานพร้อมลิ งก์ไปยังหน้าดาวน์โหลด จะแสดงภาพเฉพาะไอคอน และคำบรรยายเกี่ยวกับแอพพลิเคชันแบบสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งจากการทดสอบระบบดังกล่าวแล้ว Facebook พบว่าการโฆษณาแบบดังกล่าวยังไม่ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ นัก เนื่องจากผู้ใช้หลายรายมักเกิดความลังเลในการเลือกดา วน์โหลดแอพพลิเคชัน และผู้ใช้หลายคนอาจไม่ได้ให้ความสนใจในตัวโฆษณาเลยด้ วยซ้ำ
ด้วยเหตุนี้ Facebook จึงปรับแต่งหน้าตาของพื้นที่โฆษณาสำหรับแอพพลิเคชันเ สียใหม่ โดยมีพื้นที่แสดงรูปภาพได้มากขึ้น พื้นที่แสดงข้อความบรรยายแอพพลิเคชันก็เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มข้อมูลการให้ คะแนนด้วยจำนวนดาวจาก App Center ของ Facebook รวมทั้งแสดงจำนวนเพื่อนบน Facebook ที่กำลังใช้งานแอพพลิเคชันตัวดังกล่าวด้วย
ที่มา - TechCrunch
อ่านต่อ...