ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ลงมติเห็นชอบผลการประมูลคลื่น 2.1GHz ด้วยคะแนนเสียง 4-1 โดยผู้ที่ไม่เห็นชอบคือ นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กทค. ที่เป็นเสียงข้างน้อยมาโดยตลอด (รายละเอียดการประชุมอ่านได้จากลิงก์ของไทยรัฐ)
ลำดับต่อไปทางสำนักงาน กสทช. จะแจ้งผลไปยังผู้เข้าร่วมประมูลภายใน 7 วัน จากนั้นผู้ชนะการประมูลจะยื่นเอกสารที่จำเป็น และจ่ายเงินค่าคลื่นงวดแรก 50% ของราคาสูงสุดของการประมูล (ทุกรายจ่ายงวดแรกเท่ากัน คือ 50% ของ AIS) เมื่อยื่นเอกสารและจ่ายเงินเรียบร้อย ผู้เสนอราคาในการประมูลแต่ละรายน่าจะได้รับใบอนุญาตภ ายใน 7 วัน
ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่างวดที่ 2 อีก 25% จะจ่ายหลังวันรับใบอนุญาต 2 ปี และงวดสุดท้ายอีก 25% จะจ่ายหลังจากวันรับใบอนุญาต 3 ปีครับ
ที่มา - ไทยรัฐ, อีเมลประชาสัมพันธ์ กสทช.
บอร์ด กทค. มีมติเห็นชอบผลการประมูลใบอนุญาต 3 G
ร.ศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz เพื่อนำเอาคลื่นความถี่มาให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา นั้น

วันนี้ (18 ตุลาคม 2555) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 38/2555 มีมติเห็นชอบผลการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส ำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications

อ่านต่อ...