ช่วงนี้ข่าว 3G มากันแบบรายวันเลยครับ
เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ กสทช. ที่ได้แจ้งผลการรับรองการประมูลโดยกทค. ต่อผู้ให้บริการทั้ง 3 ค่าย คือ AIS/Dtac และ True โดยนัดให้เข้ามาจ่ายเงินค่าใบอนุญาตก้อนแรกวันนี้นั้ น ทั้ง 3 ค่ายได้เข้ามาจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
โดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด จ่ายเงินเป็นจำนวน 7,824 ล้านบาท ส่วนบริษัท เรียลฟิวเจอร์ จำกัด และ บริษัท ดีแทค เน็ทเวิร์ค จำกัด จ่ายจำนวน 7,222 ล้านบาทในราคาเท่ากัน และทั้ง 3 รายต้องนำเงินส่วนที่เหลือมาจ่ายอีก ภายใน 90 วัน เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,069 ล้านบาท และเมื่อ กสทช. ได้รับเงินแล้ว จะนำส่งกระทรวงการคลังทันที
ส่วนเรื่องค่าบริการ กสทช. ยังไม่ได้มีการกำหนดอย่างแน่ชัดครับ แต่ที่กำหนดไว้แล้วก็คือค่าโทรจะต้องไม่เกิน 0.99 บาท/นาที (ปัจจุบัน AIS/Dtac ต้องใช้ค่านี้ ส่วน TrueMove/TrueMove H ใช้ 1.25 บาท เพราะไม่เข้าเงื่อนไขผูกขาด) ส่วนค่าบริการในส่วนของ Data จะมีการกำหนดในภายหลัง และจะพยายามไม่ให้ค่าบริการแพงเกินไปจนเป็นภาระของปร ะชาชน
นอกจากนี้ยังได้มีการแถลงว่าทั้ง 3 ค่าย พร้อมดำเนินการในทันทีครับ โดย AIS เตรียมเงินลงทุนไว้ถึง 5 หมื่นล้านบาท สำหรับการดำเนินการภายใน 3 ปี โดยตั้งเป้าเปิดให้บริการเร็วที่สุดภายใน 6 เดือน ก็จะเปิดให้บริการตามหัวเมืองใหญ่และในกรุงเทพฯ ครับ ส่วนเหตุผลที่บริษัทเลือกช่วงคลื่นความถี่ ชุดที่ 7-9 เพราะเห็นว่าเป็นช่วงคลื่นความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับบ ริษัท และมีความเป็นไปได้ที่จะทำธุรกิจกับทีโอที แต่ไม่ได้มองเป็นเป้าหมายเบื้องต้น
ด้าน Dtac เตรียมเงินลงทุนไว้ 4 หมื่นล้านบาท แต่ยังไม่ได้อธิบายแผนการลงทุนแต่อย่างใด ยกเว้นเรื่องค่าบริการ เบื้องต้นดีแทคจะกำหนดค่าบริการไว้ที่ 199 บาทต่อเดือน เว้นแต่ว่าจะมีคำสั่งในการกำหนดค่าบริการขั้นสูงจาก กสทช. ดีแทคก็พร้อมทำตามคำสั่งดังกล่าวครับ ท้ายที่สุดก็คือทาง True ที่เลือกลงทุนเพียง 2 หมื่นล้านบาท เหตุผลที่ลงทุนเพียงเท่านี้ก็เพราะว่าทรูจะลงทุนโดยเ น้นปริมาณจำนวนผู้ใช้งานมากกว่าการลงทุนทั่วประเทศคร ับ
ส่วนความเห็นของ กสทช. ที่มีต่อกระทรวงการคลัง หลังจากที่กระทรวงการคลังได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดเข้ ามาเมื่อคืน และปฏิเสธที่จะรับเงินก้อนนี้นั้น กสทช. เผยว่า ตัวกสทช. เองเป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดท ั้งสิ้น และการประมูลก็เป็นไปตาม พรบ.กสทช. ไม่ได้ขึ้นระเบียบกับสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนั้นสิ่งที่กระทรวงการคลังแจ้งมา กสทช. มีสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงการคลั งได้ครับ
ที่มา - RYT9, แนวหน้า


อ่านต่อ...