เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันนี้ (19 ต.ค.) คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ทำหนังสือ "ด่วนที่สุด" ที่ สทช. 5011/18583 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 และแนบสำเนาหนังสือด่วนที่สุด ที่ส่งมาเมื่อคืน ส่งถึงปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีเนื้อความที่ขอให้พิจารณาการกระทำของคุณสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังใหม่ครับ
โดยในหนังสือได้ระบุว่า การกระทำของคุณสุภานั้นทำให้กสทช. และคณะกรรมการ กสทช. กลายเป็นผู้เสียหาย เพราะได้อ้างความที่คลาดเคลื่อนไปจากความจริง และพยายามทำให้ผิดพลาดในข้อกฎหมาย และทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจไปว่า กสทช. ทำผิดกฎหมาย ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ซึ่งเกิดความเสื่อมเสียต่อการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3G
ทั้งนี้ในหนังสือได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่มีอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตราที่ 47 ดังนั้น กสทช. จึงไม่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี และนอกจากนี้การกระทำของคุณสุภา ยังได้อ้างถึง คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ กรมบัญชีกลาง หรือ กวพ.อ ด้วย ซึ่งนอกจากทำให้ กสทช. เสียหายยัง ยังทำให้ กวพ.อ เสียหายตามมาอีก เพราะคณะกรรมการใน กวพ.อ ไม่ทราบถึงการกระทำของคุณสุภาด้วยซ้ำไปครับ
ท้ายที่สุดในหนังสือได้ระบุว่า กสทช. ต้องการให้กระทรวงการคลัง พิจารณาการกระทำของคุณสุภา ปิยะจิตติ ใหม่ และขอให้เห็นอำนาจในการดำเนินการตามสมควรครับ
ที่มา - มติชน
ป.ล. ใครที่อยากอ่านสำเนาหนังสือฉบับเต็ม ก็ตามไปอ่านกันในบล็อคส่วนตัวของคุณภัทราพร ตั๊นงามได้ครับ


อ่านต่อ...