จากข่าวที่ว่า กระทรวงการคลังส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง กสทช. ชี้ประมูล 3G "ฮั้วประมูลชัดเจน" และในวันนี้ (19ต.ค.) ก็ตามมาด้วยกลุ่มกรีนหรือกลุ่มการเมืองสีเขียว (Green politics) ที่จัดตั้งโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ที่มี คุณสุริยะใส กตะศิลา เป็นผู้ประสานงาน ได้ตั้งข้อสังเกตถึง กสทช. โดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
และคุณสุริยะใส ยังเรียกร้องให้ กสทช. เปิดเผยค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาต และค่าใช้จ่ายในวันประมูล 3G ทั้งหมดว่ามีเท่าไร และได้ตั้งข้อสงสัยกับค่ายมือถือทั้ง 3 ราย ว่าอาจกำลังเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระทำที่น่าสงสัยห รือมีการฮั้วประมูล 3G กัน ซึ่งต้องรับผิดทางอาญา ตาม พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ที่มาตรา 10 และ 11 คือ ห้ามใช้พฤติกรรมการฮั้วประมูลทั้งส่วนที่เป็นพฤติกรร มของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนด้วย
ในวันที่ 22 ต.ค. นี้ คุณสุริยะใส พร้อมด้วยทางกลุ่มกรีนและเครือข่ายที่จะไปยื่นสอบเรื ่องฮั้วประมูล 3G ต่อ กสทช. และบริษัทเอกชนทั้ง 3 รายว่าน่าจะมีพฤติกรรมฮั้วประมูลหรือไม่? และในวันเดียวกันนั่นเอง ก็ยังมีการยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งรัดใช้ สิทธิทางศาลฯ แทนประชาชนเพื่อร้องให้ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินระงับก ารออกใบอนุญาต 3G ไว้ก่อน
ที่มา - เดลินิวส์


อ่านต่อ...