Mark Shuttleworth บอสใหญ่ของบริษัท Canonical ประกาศผ่านบล็อกของเขาว่า นับตั้งแต่ Ubuntu 13.04 Raring Ringtail เป็นต้นไป นโยบายการพัฒนาฟีเจอร์จะเปลี่ยนไปจากที่แล้วๆ มา
เดิมที Canonical จะจัดงาน Ubuntu Developer Summit เมื่อรอบการพัฒนา Ubuntu รุ่นใหม่เริ่มต้นขึ้น เพื่อเชิญนักพัฒนาในชุมชนไประดมสมองว่าจะพัฒนาฟีเจอร ์ใหม่อะไรบ้างในรุ่นนั้นๆ (อ่าน สรุปแผนพัฒนา Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal จากงาน UDS-Q)
แต่วิธีแบบใหม่ (สำหรับบางฟีเจอร์เท่านั้น) Canonical จะเชิญนักพัฒนาที่เชื่อใจได้บางคนเข้าร่วมโครงการพัฒ นาเป็นการลับ เมื่อพัฒนาได้สมบูรณ์ระดับหนึ่งแล้วจึงจะสอบถามความเ ห็นจากชุมชนอีกทีหนึ่ง
Shuttleworth อธิบายว่าจากประสบการณ์ของเขาพบว่า การพัฒนาฟีเจอร์โดยเปิดเผยจะโดนวิจารณ์มาก และบางคนก็เอาแต่วิจารณ์ตลอดเวลา ทำให้ทีมงานสับสนและเสียสมาธิ ดังนั้นถ้าเปลี่ยนมาใช้วิธี "ซุ่มพัฒนา" ในช่วงแรก จะช่วยให้นักพัฒนาทดลองสร้างซอฟต์แวร์ที่มีความพร้อม ในระดับหนึ่ง ก่อนจะรับฟังความคิดเห็นและเสียงวิจารณ์ต่อไป
Shuttleworth ยังไม่ระบุฟีเจอร์ที่จะใช้วิธีซุ่มพัฒนา แต่ก็บอกว่าเป็นไปได้ทุกอย่างตั้งแต่งานที่เกี่ยวกับ เว็บ งานด้านศิลปะ ไปจนถึงระบบการเข้ารหัสและการปรับแต่งประสิทธิภาพของ กราฟิก ทั้งนี้ Canonical จะใช้วิธี "เชื่อใจกัน" นักพัฒนาที่ได้รับการคัดเลือกไม่ต้องเซ็นเอกสารห้ามเ ผยแพร่ข้อมูล (NDA) แต่อย่างใด
คนที่คุ้นกับ Android คงบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติ
ที่มา - Mark Shuttleworth


อ่านต่อ...