ฟีเจอร์นี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชอบแชร์รูปจากอินสตาแ กรมขึ้นทวิตเตอร์ และชอบเมนชันหาเพื่อนตัวเองด้วย แต่ถ้าในกรณีที่เพื่อนในอินสตาแกรมใช้ username คนละชื่อกับในทวิตเตอร์ล่ะ? ก็อาจจะเกิดความสับสนแก่ผู้ยึดครอง username นั้นในทวิตเตอร์ก็เป็นได้
ปัญหานี้กำลังจะหมดไปเพราะหลังจากนี้ถ้าภาพที่ถูกแชร ์ขึ้นทวิตเตอร์มีการเมนชันหาผู้ใช้ที่ทำการเชื่อมต่อ อินสตาแกรมกับทวิตเตอร์แล้ว ในอินสตาแกรมจะโชว์ชื่อในคำอธิบายรูปตามปกติ แต่ชื่อในทวีตจะถูกแปลงเป็น username ที่ใช้ในทวิตเตอร์โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าหากผู้ใช้ที่ถูกเมนชันหาไม่ได้เชื่อมต่อบัญชีอ ินสตาแกรมกับทวิตเตอร์เอาไว้ ภาพที่ถูกแชร์ขึ้นทวิตเตอร์จะถูกตัดเครื่องหมาย @ หน้า username โดยอัตโนมัติเช่นกัน สุดท้ายหากมีการเมนชันอะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นชื่อของ ผู้ใช้ในอินสตาแกรม เครื่องหมาย @ ก็จะคงอยู่หากมีการแชร์ขึ้นทวิตเตอร์
ที่มา - Instagram


อ่านต่อ...