นี่เป็นเอกสารฉบับที่สามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ กสทช. เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนในวันนี้ (ฉบับที่หนึ่ง แถลงการณ์เรื่องการกำกับดูแลค่าบริการ, ฉบับที่สอง ชี้แจงและขอให้วิพากษ์การประมูลอย่างสร้างสรรค์)
เอกสารฉบับที่สามเป็นบทวิเคราะห์ที่เขียนโดย Dominic Arena กรรมการบริหารของบริษัทที่ปรึกษา Value Partners Management Consulting โดยเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทโทรคมนาคม และหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้และอินเดีย
หมายเหตุ: ในต้นฉบับไม่ได้ระบุชัดเจน แต่ผมเข้าใจว่า กสทช. จ้างบริษัท Value Partners เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้ว (ซึ่งเป็นเรื่องปกติ) นะครับ
จุดสำคัญในเอกสารฉบับนี้อยู่ที่ย่อหน้านี้

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความเห็นในทางลบเกี่ยวกับการจัดประมูล ที่มีการแบ่งคลื่นความถี่ออกเป็นช่วงเท่าๆกัน และผู้เข้าร่วมประมูลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับใบอนุ ญาตจะได้ปริมาณความถี่ รวมไม่เกิน 15 MHz ต่อผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นปริมาณความถี่ที่เหมาะสมทางเทคนิค และยังมีการตีความหมายของการประมูลที่ไม่ถูกต้องนัก โดยได้คัดค้านว่า

อ่านต่อ...