ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอนโซลนั้นนับเป็นหนึ ่งในรูปแบบการรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อนที่สุด จากการต่อสู้กับความพยายามแฮกเครื่องเพื่อติดตั้งระบ บปฎิบัติการอื่นเพื่อนำไปใช้งานนอกเหนือการเล่นเกม หรือการแฮกเพื่อลงเกมผิดลิขสิทธิ์เองก็ตาม ที่ผ่านมาโซนี่ได้ต่อสู้กับความพยายามเหล่านี้ด้วยกา รปิดช่องโหว่ทุกครั้งที่มีการพบช่องโหว่ใหม่ แต่ล่าสุดก็มีการเปิดเผยกุญแจ LV0
ระบบรักษาความปลอดภัยของ PlayStation 3 นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เฟิร์มแวร์ที่จะรันได้ จะต้องได้รับการับรองจากโซนี่ด้วยกุญแจลับ ทำให้คนทั่วไปไม่สามารถนำซอฟต์แวร์ของตัวเองมาติดตั้ งได้ แม้ซีพียู Cell จะเป็นสถาปัตยกรรม POWER ที่มีเครื่องมือพัฒนาอยู่ทั่วไปรวมถึงมีลินุกซ์สำหรั บชิปนี้ก็ตาม แต่ทั้ง bootloader และระบบปฎิบัติการต้องได้รับการยืนยันจากการตรวจสอบล ายเซ็นดิจิตอลว่าเป็นซอฟต์แวร์จากโซนี่จริง
LV0 เป็นกุญแจที่ bootloader ใช้ยืนยันซอฟต์แวร์ที่จะมารันต่อจากมันทั้งหมด การที่มันหลุดออกมาทำให้แฮกเกอร์สามารถลงเฟิร์มแวร์ใ หม่โดย bootloader เข้าใจว่าเป็นเฟิร์มแวร์จากโซนี่ได้ อย่างไรก็ดีกุญแจนี้สามารถอัพเดตได้
ทีม The Three Musketeers ผู้อ้างว่าสามารถแกะกุญแจนี้ออกมาได้ ไม่ได้เปิดเผยกระบวนการได้กุญแจนี้มา แต่บอกเหตุผลที่มาเปิดเผยกุญแจเพราะมีคนที่รู้กุญแจน ี้หักหลังแล้วนำไปสร้างเฟิร์มแวร์ออกมาขาย ทางทีมไม่ต้องการให้มีคนหาเงินจากงานของพวกเขาจึงนำก ุญแจนี้ออกมาเปิดเผย
ที่มา - ArsTechnica


อ่านต่อ...