แม้ ARMv8 หรือ AArch64 ที่เป็น ARM สถาปัตยกรรม 64 บิตจะยังไม่วางตลาดเลยก็ตาม แต่ฝั่งซอฟต์แวร์ก็เริ่มเตรียมความพร้อมกันแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้บนเซิร์ฟเวอร์คงเป็นจาวาที่แอพ พลิเคชั่นระดับองค์กรจำนวนมากใช้งานกันอยู่ ปัญหาของจาวาบน ARM ทุกวันนี้ (รุ่น 32 บิต) คือมันมี JIT compiler รุ่นเล็กและง่ายสำหรับ OpenJDK ที่โอเพนซอร์สและใช้งานได้ฟรี กับรุ่นเฉพาะจากออราเคิลที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพดีก ว่า และตอนนี้ทาง RedHat เริ่มเข้ามาพัฒนา JIT compiler บน ARMv8 โดยเฉพาะ โดยหวังให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีและโอเพนซอร์สไปพร้อ มกัน
การพัฒนาแบ่งออกเป็นสามขั้น คือ interpreter ที่ไม่มีการคอมไพล์ใดๆ แต่ทำงานได้, การคอมไพล์ระดับ C1 ที่ปกติใช้สำหรับซอฟต์แวร์ไคลเอนต์, และการคอมไพล์ C2 สำหรับเซิร์ฟเวอร์ โดยส่วนของ interpreter นั้นคาดว่าจะเปิดสู่สาธารณะได้ภายในคริสตมาสปีนี้
แม้จะมีข่าวร้ายๆ เกี่ยวกับจาวาเยอะในช่วงหลัง แต่ความนิยมและแอพพลิเคชั่นที่อยู่บนจาวาจำนวนมาก กับฐานผู้ใช้ที่มักเป็นลูกค้าองค์กรที่ปรับเปลี่ยนค่ อนข้างช้า น่าจะทำให้จาวาอยู่กับเราไปอีกหลายปีแม้จะมีการเปลี่ ยนสถาปัตยกรรมไปแล้วกด็ตามที
ที่มา - Advogato.org, Parity News


อ่านต่อ...