ข่าวนี้เป็นข่าวสั้นๆ นะครับ Facebook ได้ทำการอัพเดทหน้าตาของ Message Center ใหม่แล้วครับ(คาดว่าน่าจะได้รับการอัพเดทกันไปเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว) ซึ่งสามารถเข้าชมได้จากที่มาหรือชมภาพได้ท้ายข่าวเลย ครับอ่านต่อ...