Google Maps ประกาศเพิ่มข้อมูลภูมิประเทศ ความสูงต่ำของเทือกเขา และแสดงสีบนแผนที่เพื่อบอกความหนาแน่นของพืชพันธุ์ที ่ขึ้นในบริเวณต่างๆ (vegetation)
อธิบายง่ายๆ คือแผนที่ Google Maps โหมดปกติที่สีขาวล้วนๆ แสดงแต่ถนนและเส้นทาง จะกลายเป็นสีออกโทนเทาหรือเขียวพร้อมเฉดสีที่แตกต่าง กันออกไปแทน (ดูภาพประกอบเข้าใจง่ายกว่า)
ภาพตัวอย่างอื่นๆ ดูได้ตามลิงก์ ผมลองดูกับ Google Maps แล้วพบว่าประเทศไทยจะเห็นเฉดสีแสดงความสูงของเทือกเข าบ้างในภาคเหนือครับ ส่วนภาคอื่นๆ ภูเขาไม่สูงมากเลยเห็นไม่ชัดเจนนัก แต่ถ้าลองไปดูแถวเทือกเขาหิมาลัยจะเห็นชัดมากๆ
ที่มา - Google Lat Long
แบบเดิม

แบบใหม่อ่านต่อ...