หมายก าหนดการเดินทางทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ ที่ 4 พ.ย. 55
จุดที่ 1 07.00น .ล้อหมุนออกเดินทางที่หน้า ร้านมอเตอร์ไซค์เซอร์วิส (ซอยลาดพร้าว71 ถ.นาคนิวาส 40-42
กรุงเทพฯ) ใช้ถนนเกษตรนวมินทร์ ขาออก ผ่านถนนงามวงศ์วาน เลี้ยวซ้ายใช้ถนนติวานนท์ ขาออก
ข้ามสะพานพระราม 5 ใช้ถนนนครอินขาออก ถึงแยกถนนกาญจนภิเษก เลี้ยวซ้ายไป 100เมตร มีปั๊มน้ ามัน
ป.ต.ท. หยุดรับเพื่อนร่วมทาง
จุดที่ 2 07.30น. ออกเดินทางต่อถึงทางยกระดับให้ไปทาง จ.นครปฐม (มีป้ายบอกทาง) ใช้ถนนพุทธมณฑล
หรือถนนบรมราชชนนี ขาออกตรงไปถึง ถนนเพชรเกษมไปทาง จ.นครปฐม ผ่าน จ.นครปฐม ตรงไป
จ.กาญจนบุรีถึง ก.ม.ที่ 65 ต.หนองดินแดงหรือ ต. สระกระเทียม จะมีปั๊มน้ ามันป.ต.ท.ด้านซ้ายมือ หยุดรับ
เพื่อนๆร่วมทาง
จุดที่ 3 08.30น. ออกเดินทางต่อไปทาง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และต่อไปทางจ.กาญจนบุรี ผ่าน 4 แยก ต.บ้าน
โป่ง ผ่านวัดท่าผาไปอีก 500เมตร ถึงจุดกลับรถ มีปั๊มแก๊ส ป.ต.ท. ที่จุดกลับรถ (อยู่ด้านขวามือ) ตรงไปถึงทาง
โค้ง บ้านท่าใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้า วัดประชารังสรรค์ มีป้ายบอกทางด้วย


* ขอบอกเพื่อนๆ ที่ร่วมขับขี่ทุกท่าน ช่วยขับรถของท่านไปจอดที่หน้าองค์พระอู่ทองทัด พระองค์ใหญ่และสูง
ที่สุดของภาคตะวันตก

ถึงวัดประชารังสรรค์พักผ่อนตามสบายและร่วมรับประทานอ าหารที่จัดให้ตามซุ่มอาหารต่างๆ


* หมายเหตุ เมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมาเพื่อนๆ ทุกท่านได้มาร่วมจัดสร้างพระองค์ใหญ่และสูงที่สุดมาแ ล้ว ครั้งที่ 1
* ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อนๆได้มาร่วมทอดกฐินเพื่อจัดสร้าง ลานปฎิบัติธรรม ให้กับประชาชนทั่วไป
และตลอดไป
* ขอพรพระอู่ทองทัด พระองค์ใหญ่และสูงที่สุดของภาคตะวันออกสมัยสุโขทัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์จงคุ้มครอง
ตัวท่าน และครอบครัวท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปทุกประกา ร ขับขี่ปลอดภัยตลอดทางด้วยครับ

ป.ล. ขอความกรุณาช่วยแชร์ข่าวสารให้ด้วยนะครับ

(ด้วยความขอบพระคุณอย่างสูง)
รัก เคารพ นับถือ ทุกๆท่าน

Name:  1.jpg
Views: 56
Size:  52.5 KB
Name:  3.jpg
Views: 59
Size:  27.2 KB
Name:  1231.jpg
Views: 60
Size:  18.8 KB