คำอธิบายไม่มีครับ ไปดูฟีเจอร์กันเลยดีกว่า

  • อ่านข่าวย้อนหลังได้ไม่จำกัด
  • อ่านความคิดเห็นของสมาชิกได้
  • มีระบบแจ้งเตือนข่าวใหม่ (refresh interval)
  • มี widget สำหรับติดตามข่าวในหน้า home screen
  • รองรับ url ของ www.blognone.com เพื่อเปิดมายัง Blognone Tech News (default app)
  • ดู content ที่แนบมาในเนื้อข่าวด้วยโปรแกรมภายนอกได้ (YouTube เป็นต้น)
  • รองรับ Android 2.2 ขึ้นไปครับ

ที่เหลือคงต้องลองกันเองแล้วครับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play
ภาพหน้าจอดูได้หลัง break ครับ ขอบคุณครับอ่านต่อ...