Apple เพิ่งได้รับสิทธิบัตรฉบับใหม่สดๆ ร้อนๆ วานนี้ (30 ต.ค. 2012) ว่าด้วยเรื่องอุปกรณ์, วิธีการ, และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ของแผนที่, การระบุตำแหน่ง และระบบนำทาง สำหรับอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส ซึ่งสิทธิบัตรฉบับนี้ถูกยื่นขอไปตั้งแต่ปี 2008 ก่อนการเปิดตัว iPhone 3G เพียงเล็กน้อย
ในช่วงเวลาที่ Apple ยื่นขอสิทธิบัตร การใช้งานแผนที่และระบบนำทางสำหรับอุปกรณ์พกพาจำเป็น ต้องพึ่งปุ่มกดต่างๆ ซึ่งทำให้อุปกรณ์ดูเทอะทะและยุ่งยากต่อการใช้งาน ทำให้ Apple คิดที่จะทำส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบใหม่โดยนำจุดเด่นขอ งจอสัมผัสที่สามารถสั่งการได้หลายรูปแบบและง่ายต่อกา รจดจำมาแทนปุ่มกดแบบเดิมๆ
เนื้อหาของสิทธิบัตรระบุถึงรูปแบบการสั่งงานและฟังก์ ชันต่างๆ รวมไปถึงหน้าตาของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ซึ่งก็เป็นแบบที่พบเห็นได้ทั่วไปในแผนที่ดิจิทัลบนอุ ปกรณ์พกพาทุกวันนี้
น่าสนใจว่า Apple จะนำสิทธิบัตรตัวนี้ไปใช้งานอย่างไรบ้าง และแผนที่ของ Apple เองจะใช้งานได้ตามที่ตั้งใจไว้เหมือนเมื่อตอนยื่นสิท ธิบัตรขนาดไหน
รายละเอียดเพิ่มเติมของฟังก์ชันและคำสั่งต่างๆ ตามที่ระบุในสิทธบัตรซึ่งเราคุ้นเคยกันดีในวันนี้ ได้แก่

  • ปุ่มเสมือนบนหน้าจอที่เปลี่ยนแปลงตามการใช้งาน
  • การรับคำสั่งด้วยการลากนิ้วหรือสัมผัสแผนที่ดิจิทัลบ นหน้าจอ
  • การผนวกระบบบุ้คมาร์คเข้าด้วยกันและพัฒนาเป็นกราฟิกป ักหมุดบนแผนที่
  • การย่อ/ขยายแผนที่โดยใช้สองนิ้ว
  • การเปิด/ปิดเลเยอร์ข้อมูลต่างๆ อย่างเช่น สภาพการจราจร
  • การระบุตำแหน่งอุปกรณ์และระบบนำทางโดยอาศัยสัญญาณ GPS และวิธีอ้างอิงตำแหน่งจากเสาส่ง


ที่มา - AppleInsider, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO


อ่านต่อ...