ช่วงนี้ เป็นเงียบ ๆ ยังไงก็หนาวแล้ว รักษาสุขภาพทุกคนเด้อ