ในระหว่างเซสชันสัมมนาหนึ่งในงาน //BUILD ไมโครซอฟท์ได้กล่าวว่าที่ Windows Phone 8 ไม่มี notification center ไม่ใช่เพราะบริษัทไม่สนใจที่จะทำและไม่สนใจเสียงเรีย กร้องจากนักพัฒนา แต่เนื่องจากบริษัทหมดเวลาพัฒนาระบบปฏิบัติการล่าสุด นี้แล้ว

การขาด

อ่านต่อ...