Google Translate หนึ่งในเครื่องมือแปลภาษายอดนิยม ได้ประกาศเพิ่มฟังก์ชันใหม่ 3 รายการ

  • การแปลความหมายกลับ ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นว่าผลการแปลแต่ละราย การ สามารถแปลกลับเป็นภาษาตั้งต้นได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้ผู้ใช้เลือกคำที่มีความหมายได้เหมาะสมยิ่งขึ ้น
  • การแสดงผลการแปลเรียงตามความนิยม ในกรณีที่ผลการแปลมีความเป็นไปได้หลายความหมาย โปรแกรมจะแสดงผลการแปลที่ได้รับการความนิยมสูงที่สุด เป็นอันดับแรก และในกรณีที่มีการแสดงผลการแปลด้วยคำหลายคำ โปรแกรมจะเรียงลำดับคำต่างๆ ตามความนิยมในการเลือกใช้ พร้อมทั้งแสดงแถบสีเทาบริเวณด้านซ้ายของคำแปลแบบต่าง ๆ เพื่อระบุว่าคำแปลแต่ละคำได้รับความนิยมเพียงใด ทั้งระดับทั่วไป, ระดับพิเศษ และระดับหายาก
  • การแสดงไวพจน์ (คำพ้องความหมาย) ผลการค้นหาจะแสดงคำอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับผลการแปลอันดับแรก โดยรายการไวพจน์ต่างๆ จะแสดงอยู่ใต้กล่องข้อความที่แสดงผลการแปล ทว่าฟังก์ขันนี้ยังคงใช้งานได้กับการแปลจากภาษาอังกฤ ษ หรือแปลไปสู่ภาษาอังกฤษเท่านั้น

ที่มา - Google Translate Blogอ่านต่อ...