แหม.....พี่หนึ่งเนี่ยโกหกเก่งจังนะ ทีวันนั้นถามบอกไม่คิดถึงพี่นุช (ล้อเล่นนะ) ใครเข้ามาอ่านคงอ้วกแตกหลายครั้งแน่ ๆ