News Image Thumbnail:ใครที่ติดตามวิดีโอแนวคิดของอุปกรณ์ไฮเทคในอนาคตบ่อย ๆ หนึ่งในฟีเจอร์ที่หลายวิดีโอมักจะทำมาโชว์คือการต่อห น้าจออุปกรณ์หลายชิ้นเพื่อให้แสดงผลร่วมกัน และตอนนี้เริ่มมีการโชว์เทคโนโลยีที่ว่าออกมาบ้างแล้ ว
เทคโนโลยีต่อบนอุปกรณ์พกพาในชื่อ Pinch interface เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตเกียว การทำงานของ Pinch interface จะเชื่อมต่อหน้าจอไร้สายผ่าน Wi-Fi โดยจะจดจำขนาดของหน้าจอ และตำแหน่งตัวเครื่องเมื่อใช้สองนิ้วรูดสองหน้าจอเข้ าหากัน (อันเป็นที่มาของคำว่า Pinch)
ทีมพัฒนาบอกว่าแต่ดั้งเดิมทำระบบนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ใน งานกราฟิกขนาดใหญ่สำหรับทำงานร่วมกันหลายคน แต่ท้ายสุดก็ทำออกมาให้รองรับแอพได้หลากหลายขึ้น ดูตัวอย่างได้ท้ายข่าวครับ
ที่มา - DIGINFO.TVอ่านต่อ...