กสทช. เริ่มให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม เข้ายื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ โดยแจ้งกำหนดให้ทุกรายยื่นขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 ธ.ค. 2555 มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นกิจการผิดกฎหมาย
ใบอนุญาตดังกล่าวนี้ ครอบคลุมกลุ่มผู้ให้บริการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ทุกราย กล่าวคือการให้บริการทีวีแบบไม่ใช้คลื่นความถี่ โดยเริ่มเปิดรับคำขอใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา และจะเปิดรับถึง 15 ธ.ค. นี้ โดยผู้ประกอบการทุกรายทั้งที่ให้บริการอยู่แต่เดิม และผู้ประกอบรายใหม่ ต้องเข้ายื่นคำขอทั้งหมดและดำเนินกิจการภายใต้ระเบีย บของใบอนุญาต ซึ่งจะมีอายุ 15 ปี โดยผู้ประกอบการต้องเสียค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอร ับใบอนุญาตด้วย
หากผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตแล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถือครองใบอนุญาตเป็นรายป ีตามที่ กสทช. กำหนด คือ 2% ของรายได้ต่อปี โดยค่าธรรมเนียมนี้เป็นคนละส่วนกับเงินเข้ากองทุนเพื ่อพัฒนากิจการโทรคมนาคม (USO) ที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายอีก 2% ต่อปีเช่นกัน
ทั้งนี้หลังการยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้ว กสทช. จะใช้เวลาพิจารณาข้อมูลประมาณ 60 วัน จึงจะออกใบอนุญาตได้ โดย กสทช. คิดค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตนี้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

  • กิจการที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง คิดค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ได้ใบอนุญาต 15 ปี
  • กิจการที่มีโครงข่ายระดับท้องถิ่น คิดค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ได้ใบอนุญาต 1 ปี และจะเพิ่มอีก 14 ปีในภายหลัง
  • กิจการที่มีโครงข่ายระดับภูมิภาค คิดค่าธรรมเนียม 50,000 บาท ได้ใบอนุญาต 15 ปี
  • กิจการที่มีโครงข่ายระดับชาติ คิดค่าธรรมเนียม 250,000 บาท ได้ใบอนุญาต 1 ปี และจะเพิ่มอีก 14 ปีในภายหลัง

สิ่งที่น่าจับตามองนับจากนี้ คือ กสทช. จะพิจารณาให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการรายใดบ้าง และเงื่อนไขในการประกอบกิจการจะส่งผลกระทบต่อประชาชน อย่างไร โดยตัวอย่างล่าสุด ทางอาร์เอสได้ออกมาคัดค้านข้อกำหนดบางประการเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 แล้ว
ที่มา - ไทยรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์


อ่านต่อ...