กทค. มีมติให้สำนักงาน กสทช. จ้างที่ปรึกษากำหนดเพดานราคาค่าโทรศัพท์ในระบบ 3G เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ทันกำหนดการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ 3 รายที่ประมูลความถี่ไปก่อนหน้านี้ โดยเล็งให้ราคาต่ำกว่าค่าโทรศัพท์ในระบบ 2G ในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 0.99 บาทต่อนาที
ทั้งนี้ข้อกำหนดดังกล่าว จะพิจารณาเฉพาะส่วนของบริการวอยซ์ (บริการโทรศัพท์แบบเสียง) แต่เพียงอย่างเดียวก่อนเท่านั้น เนื่องจากมีข้อมูลต้นทุนของระบบวอยซ์จากผู้ประกอบการ อยู่ก่อนแล้ว ในขณะที่ค่าบริการดาต้า (บริการเข้าถึงข้อมูล หรือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) ยังไม่มีข้อมูลเรื่องต้นทุนที่จะนำมาพิจารณากำหนดค่า บริการได้
โดยข้อกำหนดเพดานราคานี้จะถูกแนบท้ายไปกับใบอนุญาต 3G ซึ่งมีกำหนดจะต้องออกใบอนุญาตภายในวันที่ 18 ม.ค. ปีหน้า โดยคาดว่าตัวเลขที่ได้จะต่ำกว่าค่าบริการใน 2G ของปัจจุบันที่ 0.99 บาทต่อนาที เนื่องจากภาคเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายลดลงเพราะไม่มีค่าสั มปทาน ในขณะที่ต้นทุนทางเทคโนโลยีก็ต่ำลงด้วย
อย่างไรก็ตาม กสทช. มีแผนที่จะออกประกาศควบคุมอัตราค่าบริการทั้งวอยซ์แล ะดาต้าของระบบ 3G ในภายหลัง ซึ่งอาจต้องใช้เวลา 4-6 เดือนในการพิจารณารายละเอียดต่างๆ
ที่มา - มติชน ออนไลน์, อสมท, คมชัดลึก


อ่านต่อ...