Google เพิ่งได้สิทธิบัตรสำหรับสิ่งประดิษฐ์ใหม่เป็น "แผ่นรองจมูกสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ซึ่งปรับความแข็งได้ด ้วยระบบไฟฟ้า" ซึ่งคาดว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ตั้งใจทำมาเพื่อเสริมการ ใช้งาน Google Glass
Google กล่าวถึงที่มาของสิทธิบัตรนี้ว่าจะช่วยให้อุปกรณ์สำห รับสวมใส่ศีรษะ โดยเฉพาะส่วนแสดงผลที่อยู่ใกล้ดวงตากระชับและอยู่ในต ำแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งาน เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้ยิ่งขึ้น
ตามข้อมูลในสิทธิบัตร ผู้ใช้จะสามารถปรับความแข็ง-อ่อนของวัสดุส่วนที่เป็นแผ่นรองจมูกได้ด้วยสัญญาณไฟฟ ้า โดยยกตัวอย่างการสั่งงานผ่านทางแถบสัมผัสซึ่งอยู่บริ เวณขาแว่น
หัวใจสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ อยู่ที่ของเหลวชนิดพิเศษซึ่งถูกบรรจุอยู่ภายในแผ่นรอ งจมูก มีชื่อเรียกกว่า Magnetorheological Fluid (MR Fluid) ซึ่งจะมีความหนืดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นด ้วยสนามแม่เหล็ก
ที่มา - Engadget, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPOอ่านต่อ...