CloudFlare ผู้ให้บริการ CDN (Content Delivery Network) รายงานถึงปัญหาการเข้าถึงบริการของกูเกิลไปครึ่งชั่ว โมงในบางส่วนของโลก พบว่าหมายเลขไอพีจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงได้ รวมถึง 8.8.8.8 หมายเลขไอพีเซิร์ฟเวอร์ DNS สาธารณะของกูเกิล
หลังจากทาง CloudFlare เข้าตรวจสอบ พบว่ามีเครือข่ายหมายเลข AS 23947 ซึ่งเป็นของ Moratel ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในอินโดนีเซียได้ประกาศเส้น ทาง (route) ปลอมออกมา เพื่อบล็อคการเข้าถึงกูเกิล แต่ประกาศเส้นทางนี้กลับรั่วออกมาสู่อินเทอร์เน็ตนอก ประเทศ ทาง CloudFlare จึงติดต่อ Moratel ให้หยุดส่งประกาศเส้นทางออกมา จากนั้นสามนาทีบริการต่างๆ ของกูเกิลก็เริ่มกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
CloudFlare คาดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ 3-5% ของประชากรอินเทอร์เน็ต
ปัญหาแบบเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยที่ปากีสถานพยายามบล็อค YouTube ส่งผลไปทั่วโลก
ที่มา - CloudFlare


อ่านต่อ...