...เนื่องจากสหายชาวแกะดำของเรา(พี่ก้อง) เปิดร้านใหม่ในวันพฤหัสที่ 8 / 11/ 55 ....

จึงขอชวนเชิญสหายที่ยังหลงเหลืออยู่ร่วมพบป่ะสังสรรค ณ.ร้านที่ทุ่งลุง เวลา 18.00 น เป็นต้นไป...........

งานนี้เผื่อเจ้าภาพหลงๆลืมๆจึงขอเรียนเชิญทุกท่านด้ว ยน่ะ...


....................................