ตอ้งการแลกเปลี่ยนวิทยุแนว วินเทล2ตัวใช้งานได้ดีขอแลกกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงร ุ่นไหนก็ได้พร้อมใช้งานนะติดต่อ0837847815