ทีมพัฒนา openSUSE โครงการสถาปัตยกรรม ARM ประกาศปล่อยรุ่น openSUSE 12.2 สำหรับแพลตฟอร์ม ARM แล้ว ซึ่งพัฒนาอยู่บนพื้นฐานลีนุกซ์ดิสโทร openSUSE 12.2ฮาร์ดแวร์แพลตฟอร์มที่สนับสนุน (อย่างเป็นทางการ) เช่น BeagleBoard, Panda Board และ VersatileExpress ร่วมถึงอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นท างการ เช่น Calxeda Highbank, i.MX53 Loco (IMX53QSB), CuBox และ Origen board
(หวังว่า) อนาคตอาจได้กิน Raspberry Pi อย่างเป็นทางการกับเขา
ดาวน์โหลดอิมเมจไฟล์ openSUSE 12.2 ARM
ที่มา - H-online ผ่าน openSUSE News


อ่านต่อ...