สืบเนื่องจากสถานการณ์ของ AMD ที่ต้องปลดพนักงานลง 15% หนึ่งในหน่วยงานที่ถูกปลดก็คือฝ่ายพัฒนาบนลินุกซ์ โดยได้มีการยืนยันแล้วว่า AMD ได้ปิดศูนย์ปฏิบัติการ Operating System Research Center (OSRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พัฒนาส่วนขยายของระบบปฏิบัติการณ ์ลินุกซ์เกือบทั้งหมดของฝั่ง AMD ส่งผลให้นักพัฒนาที่มีอยู่ทั้ง 25 คนจะหยุดให้การสนับสนุนการพัฒนาในนามของ OSRC อย่างถาวร
เมื่อมองดูประวัติการพัฒนาของลินุกซ์เคอเนล จะเห็นว่า OSRC ได้มีผลงานพัฒนาสำคัญหลายอย่างที่ทำให้ชิป AMD ทำงานกับลินุกซ์ได้ดีขึ้นมาก อาทิเช่น ระบบจัดการความเร็ว PowerNow และระบบจัดการพลังงาน TurboCore รวมไปถึงส่วนขยาย KVM สำหรับทำ Hardware Virtulization ด้วย ไม่เพียงแต่ส่วนขยายเฉพาะชิป AMD เท่านั้น งานพัฒนาเคอร์เนลบางอย่างของ OSRC ยังพัฒนาให้ใช้ร่วมกับชิปของอินเทลได้ด้วย เช่น เทคโนโลยี IOMMU ที่ช่วยให้สามารถส่งต่อบัส PCIe ไปยัง Virtual Machine ได้
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแผนกพัฒนาไดรเวอร์สำห รับ GPU ซึ่งทาง AMD ยังคงให้การสนับสนุนต่อไปทั้งโครงการภายในและโครงการ เปิดซอร์ส
ที่มา: The H-Open


อ่านต่อ...