เมื่อวานนี้ผู้ใช้งานทวิตเตอร์จำนวนหนึ่งได้เกิดปัญห าเมื่อพวกเขาได้รับเมลแจ้งเตือนว่าบัญชีเหล่านี้ถูกเ ข้าถึงโดยบริการที่ไม่ใช่ของทวิตเตอร์หรือไม่เกี่ยวข ้องกับทวิตเตอร์ ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยต่อผู้ใช้ว่าบัญชีของพวกเขานั้ นได้ถูกแฮกหรือไม่
ต่อมาทางทวิตเตอร์ได้ออกมาขอโทษผู้ใช้งานพร้อมทั้งกล่าวถึงปัญหาตรงจุดนี้ว่า สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งนั้นเกิดจากการที่ทา งทวิตเตอร์ "เผลอ" รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้เหล่านี้ไป ไม่ได้เกิดจากการถูกโจมตีหรือแฮกใดๆ แน่นอน โดยผู้ใช้งานที่พบปัญหานี้ก็ได้รับคำแนะนำในการเปลี่ ยนรหัสผ่านใหม่แล้ว
มีกลุ่มของผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้ทางทวิตเต อร์เริ่มใช้ two-factor authentication ด้วย
ที่มา - Techcrunch (1,2), Yahoo!


อ่านต่อ...