หลังจากที่ Apple ให้บริการอีเมลมานานในขื่อของ @mac.com และ @me.com มาระยะใหญ่ๆ แล้ว โดยช่วงหลังมานี้ Apple ก็มีผู้ใช้บริการ iCloud มาจำนวนมาก แต่ก็ยังให้ใช้บริการอีเมลของ Apple ในชื่อเก่าทั้งสองชื่อเท่านั้น
วันนี้ Apple เปิดบริการอีเมลในชื่อ @icloud.com เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชื่อ เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้งานอีเมลด้วยชื่อที่คุ้นหูยิ ่งขึ้น โดยบริการนี้เป็นบริการสำหรับผู้ที่มีแอคเคาน์ @mac.com หรือ @me.com อยู่แล้วครับ
ที่มา: อีเมลประชาสัมพันธ์ของ Apple
เนื้อหาของอีเมล (ขออนุญาตปิดชื่อ)
All new iCloud Mail accounts now come with an @icloud.com email address. As an existing user, we'd like to offer you this new address as well. We have reserved ******@icloud.com for you, and you can now use this address with your iOS devices and computers by following these simple instructions.
If you prefer, you can continue to use your current email address just as you always have. No matter which address you use, you'll continue to receive all your mail, whether it's sent to your @me.com, @mac.com, or @icloud.com address.

อ่านต่อ...