เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ในเยอรมนีแห่งหนึ่งเปิดเผยราค า Surface with Windows Pro รุ่น 64 กิกะไบต์ อยู่ที่ 809 ยูโร (ไม่รวมภาษีอยู่ที่ 679 ยูโร) หรือราว 31,500 บาท และรุ่น 128 กิกะไบต์ อยู่ที่ 909 ยูโร (ไม่รวมภาษีอยู่ที่ 763 ยูโร) หรือราว 35,400 บาท โดยระบุว่าจะสามารถจัดส่งภายใน 3 ถึง 4 สัปดาห์ แต่ต่อมาเว็บไซต์ดังกล่าวก็ปลดหน้าเว็บนั้นออกไป

หากช่วงวันจัดส่งเป็นความจริง เราคงได้เห็น

อ่านต่อ...