Wikipedia เริ่มอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มวิดีโอ HTML5 เข้าสู่บทความใดๆ ได้แล้ว ซึ่งน่าจะช่วยให้การเพิ่มเนื้อหาวิดีโอทำได้ง่ายและแ พร่หลายมากขึ้น
Wikipedia เริ่มโครงการวิดีโอมาตั้งแต่ปี 2008 โดยความร่วมมือจาก Kaltura และ Google แต่เป็นเพราะปัญหาจากการพัฒนาระบบพื้นฐานและการเปลี่ ยนตัวของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงทำให้แผนงานนี้ล่าช้ ามากว่า 4 ปี จนล่าสุดจึงสำเร็จเป็น Kaltura Player ที่ใช้งานสำหรับ Wikipedia ในครั้งนี้
ในการเพิ่มเนื้อหาวิดีโอเพื่อใช้กับ Kaltura Player ใหม่นี้ ผู้ใช้ต้องอัพโหลดวิดีโอขึ้นบน Wikimedia Commons เสียก่อน จึงจะสามารถแทรกเนื้อหาดังกล่าวเข้าในบทความของ Wikipedia ได้ โดยเมื่อวิดีโอถูกเพิ่มเข้าในบทความแล้ว ผู้ใช้รายอื่นๆ สามารถเพิ่มบทบรรยาย หรือคำแปลของเนื้อหาวิดีโอในภายหลังได้
ในช่วงเริ่มต้นนี้มีเนื้อหาวิดีโอใน Wikipedia ประมาณ 15,000 รายการเท่านั้น ดูตัวอย่างได้จากบทความ เรื่อง หมีขั้วโลก
ที่มา - All Things Digital


อ่านต่อ...