ปัญหาเอกสารหลุดเป็นปัญหาที่บริษัทขนาดใหญ่เจอกันเรื ่อยมา บริษัทอย่างซิสโก้ก็เจอปัญหาเดียวกันเมื่อมีเอกสารภา ยในระบุการอัพเกรดเครือข่ายของ California State University (CSU) แล้วพบว่าราคาที่ซิสโก้สเสนอสูงถึง 122 ล้านดอลลาร์ เทียบกับคู่แข่งอย่าง Alcatel-Lucent ที่เสนอราคาเพียง 22 ล้านดอลลาร์ทำให้ชนะโครงการไป ข่าวนี้สร้างความไม่พอใจกับผู้บริหารของซิสโก้ค่อนข้ างมาก มีการส่งจดหมายเวียนภายในเพื่ออธิบาย และระบุว่ากระบวนการพิจารณาน่าจะไม่ได้คำนวณมูลค่ารว มทั้งหมด (Total Cost of Ownership - TCO)
ปัญหาคือจดหมายเวียนนี้หลุดออกมายังบล็อกเกอร์ที่ชื่อว่า Brad Reese ทั้งที่เป็นจดหมายเพื่ออธิบายเป็นการภายใน ทำให้ Mike Quinn รองประธานฝ่ายบริการของซิสโก้ส่งจดหมายเวียนอีกครั้ง ระบุว่าเขารู้ดีกว่าคนนำจดหมายภายในไปเปิดเผยนั้นคงไ ม่กล้าแสดงตัว ดังนั้นเขาจึงทำให้[การตามหาตัว]คนนำจดหมายไปเปิดเผยนี้เป็นงานอดิเรกของเขา และคนทำจะได้รู้ว่าเขาจริงจังกับงานอดิเรกแค่ไหน
จดหมายฉบับที่สองนี้ก็หลุดไปยังบล็อกเกอร์คนเดิมอีกค รั้งทันที
ซิสโก้ระบุว่าท่าทีของ Quinn เป็นการแสดงความกังวลต่อการนำข้อมูลภายในบริษัทไปเปิ ดเผย โดยหากมีความไม่ถูกต้องใดในบริษัทก็มีกระบวนการให้รา ยงานได้ แต่ไม่ใช่การนำเอกสารภายในไปให้บล็อกเกอร์
ที่มา - Wired


อ่านต่อ...