ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานจากกลุ่มเฝ้าระวังการบล็อคเว็บในจีน GreatFire ว่าไม่สามารถเข้าถึงบริการหลายอย่างของกูเกิลได้จากป ระเทศจีน โดยการเรียกโดเมนที่ลงท้ายด้วย google.com และโดเมนใกล้เคียงอื่นๆ เช่น google-analytics.com จะเชื่อมต่อไปยังไอพีหมายเลข 59.24.3.173 ซึ่งเป็นไอพีที่ไม่ได้ให้บริการเว็บไซต์ใดๆ
ตัวแทนของกูเกิลยืนยันว่าเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลไม่มีค วามผิดปกติใดๆ และทราฟฟิกจากจีนของกูเกิลที่แสดงบนเว็บ Transparency Report ก็ลดลงอย่างผิดปกติเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
ตอนนี้ยังไม่มีคำอธิบายใดๆ จากทางรัฐบาลจีน แต่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการประชุมใหญ่ข องพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 เพื่อแต่งตั้งคณะผู้นำรุ่นใหม่ จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าจีนสั่งบล็อคกูเกิลในช่วงนี ้ เพื่อป้องกันความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงที่เปลี่ยน ผ่านผู้นำประเทศ
ที่มา - The Next Web, Businessweekอ่านต่อ...