ถึงเพื่อนสมาชิก
หากท่านใดพอทราบว่าร้านที่ขายอาหลั่ยวิทยุหลอดช่วยบอ กทางทีครับ เพราะต้องการซื้ออาหลั่ยดังนี้
1.คอนเดนเซอร์กระป๋อง ความจุ 50-50 Mfd 350 V
2.หลอดเบอร์ UF 41,UBC 41 ,UY41