Eric Schmidt ผู้ซึ่งเป็นอดีต CEO และดำรงตำแหน่งประธานของ Google คนปัจจุบัน ให้สัมภาษณ์ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการเข้ารับตำแหน่งรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา
ผมจะทำให้มันชัดเจนได้อย่างไร?
ผมยังคงมีคำตอบเช่นเดิม ผมไม่ต้องการเป็นลูกจ้างของรัฐบาลกลาง Google คือบ้านของผม
ชื่อของ Eric Schmidt ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวเต็งผู้ที่จะรับตำแหน่งรัฐมนต รีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ว่างอยู่ หลังจากก่อนหน้านี้ Schmidt เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์แล ะเทคโนโลยีของประธานาธิบดี Barrack Obama มาก่อน
ทั้งนี้ภายหลังที่ Barrack Obama ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริ กาอีกวาระหนึ่ง กระแสความสนใจก็เริ่มพุ่งไปที่ทีมงานฝ่ายบริหารที่จะ มาร่วมงานกับ Obama ซึ่งก็รวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ ว่างลงตั้งแต่เดือนมิถุนายน หลังการลาออกของรัฐมนตรีคนก่อน John Bryson
ที่มา - Bloomberg Businessweek


อ่านต่อ...