มหากาพย์เรื่อง "แอปเปิลลงประกาศขอโทษซัมซุงบนเว็บไซต์" (ที่ไม่ควรจะยาวขนาดนี้) มีภาคต่ออีกแล้วครับ
ก่อนเข้าเรื่องก็ย้อนความภาคก่อนๆ อันแสนยาวนานสักหน่อยนะครับ


ความเห็นศาลต่อข้อความของแอปเปิล
1) ศาลระบุว่าข้อความที่แอปเปิลโพสต์บนเว็บไซต์ในตอนแรก เป็น "ข้อมูลเท็จ" (false material) เพราะแอปเปิลอ้างดังนี้
In the ruling, the judge made several important points comparing the designs of the Apple and Samsung products.
ศาลบอกว่าข้อความนี้เป็นเท็จ เพราะศาลไม่เคยเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลกับซัม ซุงโดยตรง แต่เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของซัมซุงกับเอกสารการออกแบบ ของแอปเปิลที่ยื่นขอจดทะเบียนเท่านั้น ซึ่งศาลบอกว่า แอปเปิลจงใจเพิ่มเนื้อหานี้เข้าไป เพื่อให้คนทั่วไป "เข้าใจผิด" ว่าศาลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จริงระหว่างแอปเปิลกับซัม ซุงแล้วให้ความเห็นว่า "ไอแพดเท่กว่าแท็บเล็ตซัมซุง"
2) ส่วนประเด็นที่แอปเปิลใส่เนื้อหาเรื่องคำตัดสินของศา ลเยอรมนีดังนี้
However, in a case tried in Germany regarding the same patent, the court found that Samsung engaged in unfair competition by copying the iPad design.
ศาลอังกฤษระบุว่าข้อความนี้ก็เป็นเท็จ เพราะคดีนี้ไม่เกี่ยวกับสิทธิบัตรใดๆ ทั้งที่อังกฤษและเยอรมนี (คดีเกี่ยวกับเอกสารการออกแบบที่ยื่นจดทะเบียน ไม่ใช่สิทธิบัตร) แอปเปิลใช้คำว่า same patent จึงไม่เป็นความจริง
นอกจากนี้ศาลเยอรมนีไม่เคยตัดสินว่า Galaxy Tab 10.1 และ 8.9 ละเมิดการออกแบบของแอปเปิล (ตัดสินเฉพาะ Galaxy Tab 7.7 เท่านั้น) ซึ่งข้อความของแอปเปิลพยายามเขียนให้มีความหมายว่าเป ็นผลิตภัณฑ์ของซัมซุงในภาพรวม
3) แอปเปิลยกข้อความของคดีในสหรัฐ ที่คณะลูกขุนตัดสินว่าซัมซุงผิด ดังนี้
A U.S. jury also found Samsung guilty of infringing on Apple's design and utility patents, awarding over one billion U.S. dollars in damages to Apple Inc.
ศาลอังกฤษบอกว่าแอปเปิลละเว้นไม่เขียนถึงประเด็นว่า คณะลูกขุนปฏิเสธคำกล่าวหาของแอปเปิลต่อซัมซุง ในประเด็นสิทธิบัตรในสหรัฐที่ตรงกับเอกสารการออกแบบข องคดีที่อังกฤษ (ลูกขุนตัดสินว่าซัมซุงละเมิดสิทธิบัตรอื่นของแอปเปิ ล)
การละเว้นไม่เขียนถึงประเด็นนี้ ชักจูงให้คนอ่านเข้าใจผิดว่า ศาลอังกฤษตัดสินสวนทางกับคณะลูกขุนในสหรัฐ ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นสิทธิบัตรคนละชิ้นกัน
4) ข้อความของแอปเปิลที่บอกว่าแม้ศาลอังกฤษตัดสินว่าซัม ซุงไม่ละเมิด แต่ศาลประเทศอื่นบอกว่าละเมิด
So while the U.K. court did not find Samsung guilty of infringement, other courts have recognized that in the course of creating its Galaxy tablet, Samsung wilfully copied Apple's far more popular iPad.
ศาลอังกฤษบอกว่าข้อความนี้ตั้งใจสร้างความสับสนครั้ง ใหญ่ต่อผู้อ่าน ข้อความประชดประชัน (innuendo) เหล่านี้เป็นเท็จ เพราะผลสรุปจากศาลอังกฤษในคดีนี้ไม่ได้แปลว่าศาลอังก ฤษมีมุมมองต่อการก็อปปี้เช่นนี้เสมอไป และการเสนอความหมายว่าศาลอังกฤษตัดสินคดีต่างจากศาลใ นประเทศอื่นๆ ก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
5) ศาลยังมีประเด็นว่าแอปเปิลไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของ ศาลเรื่องการลงประกาศในหนังสือพิมพ์และนิตยสารด้วย เพราะศาลสั่งให้ "ลงประกาศให้เร็วที่สุด" เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม แต่แอปเปิลเตรียมลงประกาศนี้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน
ต้นฉบับของคำสั่งศาลดูได้จากลิงก์ที่มาครับ
ที่มา - Groklaw


อ่านต่อ...