เว็บไซต์ชื่อ Tech-Thougths รวบรวมสถิติเรื่องรายได้ของแอพมือถือระหว่าง Android กับ iOS จากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง และพอจะสรุปได้ว่าสัดส่วนของรายได้ระหว่าง Android กับ iOS เริ่มเปลี่ยนไป โดยนักพัฒนามีรายได้มาจาก Android มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
ข้อมูลหลักของเว็บ Tech-Thougths มาจากบริษัทเก็บสถิติแอพชื่อ App Annie ที่ระบุว่าสัดส่วนรายได้ระหว่าง Android:iOS ของแอพเดียวกันคือ 29:71 ในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้ แต่พอมาถึงเดือนกันยายน ตัวเลขเปลี่ยนไปกลายเป็น 44:66 (เป็นเลขประเมินของ Tech-Thoughts)
Tech-Thougths เทียบข้อมูลกับสถิติจากที่อื่น และพบว่าแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันคือสัดส่วนรายได้จ าก Android เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพียงแต่ตัวเลขอาจไม่เท่ากับของ App Annie เช่น ตัวเลขของบริษัท Flurry บอกว่าเดือนกันยายน สัดส่วนรายได้คือ 100:47 เป็นต้น
Tech-Thougths อธิบายเหตุผลว่ารายได้ของฝั่ง Android เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจาก in-app purchase ที่กูเกิลพยายามผลักดันใน Google Play มากขึ้นนั่นเอง
ที่มา - Tech-Thougthsอ่านต่อ...