หลังจากที่ทาง Ofcom แจ้งว่าจะเลื่อนกำหนดการประมูลคลื่นสำหรับให้บริการ 4G เร็วขึ้นมาเป็นช่วงต้นปีหน้า วันนี้ทาง Ofcom หรือหน่วยงานจัดสรรคลื่นความถี่ของสหราชอาณาจักรก็ได ้ประกาศกำหนดการคร่าวๆ สำหรับการประมูลคลื่นดังกล่าวแล้วครับ
กำหนดการคร่าวๆ ก็คือผู้ให้บริการจะยื่นขอเข้าประมูลได้ในวันที่ 11 ธันวาคม แล้วจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าประมูลได้ภายใ นเดือนเดียวกัน เดือนมกราคมเริ่มประมูล จากนั้นจะชำระค่าใบอนุญาตและแจกใบอนุญาตภายในช่วงเดื อนกุมภาพันธ์-มีนาคม และทาง Ofcom คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการ 4G ได้ในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนครับ
สำหรับราคาตั้งต้นค่าใบอนุญาตรวมทั้งหมดนั้นเป็นเงิน ประมาณ 1.3 พันล้านปอนด์ หรือราวๆ 63 พันล้านบาทครับ
ที่มา: Ofcom ผ่าน Engadget
ข้อมูลเพิ่มเติม: คลื่นที่นำมาประมูลคือย่าน 800 MHz , 1800 MHz และ 2600 MHz ครับ โดยแบ่งเป็น 7 slot (800 2x5MHz, 800 2x10MHz, 1800 2x15MHz, 2600 2x5MHz, 2600 2x10MHz, 2600 2x20MHz และ 2600 5MHz unpaired) ครับ


อ่านต่อ...