ฟีเจอร์ปักหมุดโพสต์นั้นมีในเพจมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล ้ว แต่ ณ ตอนนี้พบว่าสามารถปักหมุดโพสต์ในกลุ่มได้ด้วย (ปักหมุดได้เฉพาะแอดมินกลุ่มเท่านั้น แต่ปักหมุดได้หลายโพสต์) โดยสามารถเลือกปักหมุดโพสต์จากดร็อปดาวน์เมนูที่มุมบ นขวาของโพสต์
โพสต์ที่ถูกปักหมุดแล้วจะถูกดันขึ้นไปอยู่บนสุด (ดูภาพประกอบได้ท้ายข่าว) และยังไม่แน่ชัดว่ามีระบบปลดหมุดอัตโนมัติเหมือนเพจห รือไม่
ที่มา - Inside Facebookอ่านต่อ...