Dany Qumsiyeh หนึ่งในทีมวิศวกรของ Google คิดประดิษฐ์เครื่องสแกนหนังสืออัตโนมัติแบบใหม่ขึ้นม าใช้งานเอง ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าอุปกรณ์สแกนเนอร์แบบเดิมๆ โดยมีส่วนประกอบหลัก ก็คือ สแกนเนอร์, รางสไลด์หนังสือ และเครื่องดูดฝุ่น
Qumsiyeh เป็นวิศวกรในทีม Google Books โดยเขาอาศัยช่วง 20% ของเวลาทำงานที่ Google เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนใช้เวลาดังกล่าวในการพัฒนาโ ครงการ หรือเฟ้นหาไอเดียสำหรับนวัตกรรมใหม่ๆ มาประดิษฐ์เครื่องสแกนหนังสืออัตโนมัตินี้ด้วยต้นทุน แค่ 1,500 ดอลลาร์ (ประมาณ 46,000 บาท)
สิ่งทีทำให้ต้นทุนการประดิษฐ์ถูกมากเป็นเพราะกลไกการ พลิกหน้าหนังสือของเครื่องสแกนแบบใหม่นี้ใช้แรงดูดจา กเครื่องดูดฝุ่นมาทำงาน แทนการใช้แขนกลที่ต้องเคลื่อนที่อย่างแม่นยำแบบเครื่ องสแกนทั่วไปซึ่งมีราคาสูงลิบลิ่ว
สิ่งที่น่าสนใจอีกประการคือเครื่องสแกนหนังสือนี้ได้ รับการจดสิทธิบัตรแบบเปิด ซึ่งหมายความว่าใครใครก็สามารถประดิษฐ์เลียนแบบได้ หรือแม้กระทั่งผลิตเป็นสินค้าเพื่อวางขายก็ทำได้เช่น กัน นับได้ว่าเป็นความใจกว้างแบบสุดๆ ของผู้พัฒนา
เครื่องสแกนหนังสืออัตโนมัติของ Qumsiyeh ใช้การสไลด์หนังสือไปตามรางที่มีเครื่องสแกนเอกสารอย ู่ข้างใต้ โดยหัวใจหลักของเครื่องสแกนหนังสืออัตโนมัตินี้ คือการพลิกหน้าหนังสือโดยอาศัยแรงดูดจากเครื่องดูดฝุ ่นคอยดูดแผ่นกระดาษให้เปิดไปทีละหน้า ทั้งนี้เครื่องสแกนของ Qumsiyeh สามารถการสแกนหนังสือกว่า 1,000 หน้าได้เสร็จภายในเวลาประมาณ 90 นาทีเท่านั้น
สามารถรับชมวิดีโอการนำเสนอเครื่องสแกนเนอร์แบบใหม่น ี้ได้ด้านล่าง (ช่วงสาธิตการทำงานของเครื่องเริ่มที่ 03:35)

ที่มา - The Verge


อ่านต่อ...