หนึ่งในฟังก์ชันย่อยของ Google Maps อย่างระบบ Map Maker เพิ่มระบบสตรีมเพื่อแสดงผลการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนที่ เรียงตามลำดับเวลา ช่วยให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลแผนที่ได้ง่ายข ึ้น
Map Maker เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน Google Maps สามารถเพิ่มข้อมูลและแก้ไขแผนที่ในบริเวณต่างๆ ซึ่งเท่ากับเป็นการแจ้งข้อมูลกลับไปยัง Google ในการปรับปรุงแผนที่ให้ทันสมัยและถูกต้องยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานหลายๆ คนเข้าถึงเครื่องมือได้พร้อมกัน จึงอาจทำให้เกิดการสับสน
ด้วยเหตุนี้ระบบสตรีมจึงถูกแทรกเข้ามา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามว่าแผนที่นั้นได้รับกา รแก้ไขข้อมูลก่อน-หลังอย่างไรบ้าง ซึ่งสามารถเลือกดูสตรีมข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็น การแก้ไขแผนที่โดยรอบผู้ใช้, การแก้ไขแผนที่ส่วนที่ปรากฎบนจอภาพ, หรือเลือกดูเฉพาะการแก้ไขแผนที่โดยผู้ใช้งานเอง เป็นต้น
ใครที่อยากเข้าไปดู Map Maker ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ก็เข้าไปได้ที่นี่

ที่มา - TNW


อ่านต่อ...