การแข่งขันในตลาดลินุกซ์ระหว่างออราเคิลกับเรดแฮตดูจ ะดุเดือดมากขึ้น เมื่อออราเคิลประกาศนำแพตซ์ของเรดแฮตมาแยกย่อยรายละเ อียดแล้วนำขึ้น Git repository ให้คนทั่วไปเข้าถึงได้
ต้องเท้าความก่อนว่าธุรกิจของเรดแฮทนั้นเป็นการขายซั พพอร์ตของตัว RHEL โดยให้ลูกค้าดาวน์โหลดแพตซ์รักษาความปลอดภัยไปใช้งาน แต่เนื่องจากลินุกซ์เป็นสัญญาอนุญาตแบบ GPL ทางเรดแฮตจึงต้องปล่อยซอร์สโค้ดของแพตซ์เหล่านี้ออกม าพร้อมกัน แต่เดิมนั้นเรดแฮตก็ปล่อยออกมาแยกรายบั๊ก ทำให้ทีมลินุกซ์อื่นๆ เช่น CentOS หรือ Scientific Linux สามารถนำไปคอมไพล์แล้วส่งแพตซ์ให้ลูกค้าของตัวเองได้ เหมือนกัน แต่นับแต่ช่วงต้นปี 2011 ทางเรดแฮตก็เปลี่ยนกระบวนการปล่อยซอร์สโค้ด โดยปล่อยออกมาเป็นชุดๆ ไม่แยกรายบั๊กอีกต่อไป ทำให้โครงการภายนอกทำงานได้ยากขึ้น
สิ่งที่โครงการ RedPatch ของออราเคิลทำคือการย้อนกลับแพตซ์ทั้งก้อนที่เรดแฮตป ล่อยออกมาเพื่อแยกรายละเอียดออกมาทีละบั๊กอีกครั้ง เพื่อให้สามารถเลือกใช้แพตซ์ที่จำเป็นได้ เช่น แพตซ์บางตัวเป็นเรื่องของการเร่งความเร็วเวลาบูตซึ่ง ไม่จำเป็นสำหรับเครื่องที่ไม่ได้บูตกันบ่อยนักก็สามา รถข้ามไปได้
ทีมที่ทำหน้าที่แยกแพตซ์เหล่านี้คือทีม Ksplice ผู้พัฒนาระบบแพตซ์เคอร์เนลที่กำลังรันอยู่ และถูกออราเคิลซื้อไปเมื่อปีที่แล้ว
ที่มา - Oracle


อ่านต่อ...